10.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo konsularne

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo konsularne (Dz.U. z 2020 r. poz. 195);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 196);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 197);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 198);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2019–2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 199);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.1.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus” na lata 2020–2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 200);
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 201);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.1.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2020–2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 202);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 159);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 160);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 17.1.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 161);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1.2.2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dominika Tarczyńskiego (M.P. z 2020 r. poz. 162);
 • Obwieszczenie Ministra Sportu z 27.1.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu (M.P. z 2020 r. poz. 163);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 29.1.2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2020 r. poz. 164).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych