Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

10.8.2017 r. – Publikacja zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.7.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1516);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.7.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1517);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.7.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.7.2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1519);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.7.2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1520);
 • Ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1521);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 31.7.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2017 r. poz. 788);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 31.7.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2017 r. poz. 789);
 • Postanowienie nr rej. 270/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.6.2017 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2017 r. poz. 790);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2017 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2017 r. poz. 791);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 792);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2017 r. poz. 793);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.6.2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 794);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 795);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 796);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 797);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 798);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 799);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28.7.2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.6.2017 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2017 r. poz. 801);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.6.2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 802);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2017 r. poz. 803);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.2017 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2017 r. poz. 804);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.6.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2017 r. poz. 805).

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł