11.1.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 52);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 53);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z 2018 r. poz. 54);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 55);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 56);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 57);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 58);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016–2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 61);
 • Ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 62);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 63);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 64);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 65);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 66);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 67);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2017 r. poz. 68);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz.U. z 2017 r. poz. 69);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 70);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 71);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec (Dz.U. z 2017 r. poz. 72);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz.U. z 2017 r. poz. 73);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 74);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2017 r. poz. 75);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 76);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz.U. z 2017 r. poz. 77);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 78);
 • Ustawa z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 79);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 80);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.1.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 81);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2017 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 21);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 22);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2017 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 23);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2017 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 24);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 25);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2017 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 26);
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.12.2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – EIT InnoEnergy, EIT Food” (M.P. z 2018 r. poz. 27);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2018 r. nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 28);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 29);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2018 r. poz. 30).

Sejm RPSejm RP 11.1.2018 r.

Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 56. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druki nr 2147 i 2176);
 • Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876, 2073i 2073-A).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł