11.1.2019 r. – Publikacja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 44);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 45);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U. z 2019 r. poz. 46);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 47);
 • Protokół Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisany w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 48);
 • Oświadczenie rządowe z 9.11.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 49);
 • Ustawa z 9.11.2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 50);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.11.2018 r. Nr 112.74.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady (M.P. z 2019 r. poz. 31);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.11.2018 r. Nr 112.79.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady (M.P. z 2019 r. poz. 32);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.12.2018 r. Nr 112.82.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady (M.P. z 2019 r. poz. 33);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin (M.P. z 2019 r. poz. 34);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2018 r. Nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2019 r. poz. 35).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych