11.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o służbie zagranicznej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 203);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 204);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.1.2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 205);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019 i 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 206);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 207);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 208);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 209);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 210);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 211);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka (M.P. z 2020 r. poz. 165);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart (M.P. z 2020 r. poz. 166);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 6.2.2020 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (M.P. z 2020 r. poz. 167);
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach (M.P. z 2020 r. poz. 168);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku (M.P. z 2020 r. poz. 169).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych