11.5.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27.4.2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni (Dz.U. z 2020 r. poz. 822);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 823);
 • Porozumienie ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzone w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 824);
 • Oświadczenie rządowe z 4.3.2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 825);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.5.2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 826);
 • Ustawa z 6.4.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 827);
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 9.5.2020 r. w sprawie przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 828);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.5.2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi (M.P. z 2020 r. poz. 397);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.5.2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2020 r. poz. 398);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.5.2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie (M.P. z 2020 r. poz. 399);
 • Uchwała Nr 126/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 4.5.2020 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 400);
 • Uchwała Nr 56 Rady Ministrów z 6.5.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich (M.P. z 2020 r. poz. 401);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.5.2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego (M.P. z 2020 r. poz. 402);
 • Uchwała Nr 42 Rady Ministrów z 16.4.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. z 2020 r. poz. 403);
 • Stanowisko Rady Ministrów z 8.5.2020 r. w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 404).

Prezydent

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

8.5.2020 r.

 • Ustawę z 6.4.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych