11.8.2017 r. – Prezydent RP podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.7.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523);
  • Ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1524);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 28.7.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1525);
  • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.7.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1526);
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4.8.2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (M.P. z 2017 r. poz. 806).

Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

9.8.2017 r.

  • Ustawę z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Ustawę z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl..


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł