12.2.2019 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2019 r. poz. 250);
 • Oświadczenie rządowe z 11.12.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 251);
 • Oświadczenie rządowe z 27.12.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 252);
 • Zmiany do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjęte w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 253);
 • Oświadczenie rządowe z 10.1.2019 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjętych w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 254);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.1.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7.2.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 257);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.2.2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 258);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.1.2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 259);
 • Obwieszczenie Ministra Energii z 6.2.2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 151);
 • Obwieszczenie Ministra Energii z 6.2.2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 152).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych