12.2.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity o wyrobach budowlanych

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.1.2020 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 212);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2020 r. poz. 213);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2020 r. poz. 214);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30.1.2020 r. w sprawie wykazu wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami (Dz.U. z 2020 r. poz. 216);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.1.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 170);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 171);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2020 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. (M.P. z 2020 r. poz. 172);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2020 r. w sprawie kwoty bazowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 173);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.2.2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 174).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 11.2.2020 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
 • Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych