12.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy – Prawo energetyczne

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 829);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 830);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.4.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym (Dz.U. z 2020 r. poz. 831);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 5.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 832);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 834);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 835);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 836);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.4.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 837);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 4.5.2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu (M.P. z 2020 r. poz. 405);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 4.5.2020 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu (M.P. z 2020 r. poz. 406);
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 10.3.2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2020 r. poz. 407);
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z 6.5.2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. z 2020 r. poz. 408).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych