12.6.2018 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1115);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28.5.2018r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1116);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 29.5.2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1117);
 • Ustawa z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.6.2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1119);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrz a(Dz.U. z 2018 r. poz. 1120);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.5.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1121);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 6.6.2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 525);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 19.2.2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 526);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 12.3.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 527);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 26.3.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 528);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 26.4.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 529);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 19.2.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. z 2018 r. poz. 530);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 7.5.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji (M.P. z 2018 r. poz. 531);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.4.2018 r. nr 110.26.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 532);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.4.2018 r. nr 110.27.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 533);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.5.2018 nr 110.28.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 534);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.5.2018 nr 110.29.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 535);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.5.2018 nr 110.30.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 536);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.5.2018 nr 110.31.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 537);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.5.2018 nr 110.32.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 538).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych