13.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o cudzoziemcach

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz.U. z 2020 r. poz. 32);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.1.2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 33);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch (Dz.U. z 2020 r. poz. 34);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 31.12.2019 r. w sprawie wzoru Rybackiego Certyfikatu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 37);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.1.2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Emmanuel – Polska (Dz.U. z 2020 r. poz. 38);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 39);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz.U. z 2020 r. poz. 40);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.1.2020 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. z 2020 r. poz. 41);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 7.1.2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2020 r. poz. 42);
 • Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z 9.1.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. z 2020 r. poz. 32);
 • Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z 9.1.2020 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów (M.P. z 2020 r. poz. 33);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.1.2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej w celu dyskredytowania Polski i pogarszania relacji rosyjsko-polskich (M.P. z 2020 r. poz. 34);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.12.2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej (M.P. z 2020 r. poz. 35).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych