13.11.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o finansach publicznych

Najnowsze Dzienniki Ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2076);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2078);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2079);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 26.10.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2080);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2081);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27.10.2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura j (Dz.U. z 2017 r. poz. 2082);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2083);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 9.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2084);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2085);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2086);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 9.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2087);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2088);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 8.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2089);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2090).

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł