13.4.2018 r. – Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.3.2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 718);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 28.3.2018 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 721);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz.U. z 2018 r. poz. 722);
 • Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 724);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 20.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 725);
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 16.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 726);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.1.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 365);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 366);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 367);
 • Postanowienie nr rej. 31/2018 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 368);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 369);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.2.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 370);
 • Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30.3.2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (M.P. z 2018 r. poz. 371);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 372);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 373);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 374);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.2.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 375);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 376);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 29.3.2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2018 r. poz. 377);
 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii (M.P. z 2018 r. poz. 378);
 • Oświadczenie rządowe z 22.2.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii (M.P. z 2018 r. poz. 379);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 19.2.2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego (M.P. z 2018 r. poz. 380);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 19.2.2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego (M.P. z 2018 r. poz. 381).

Rada MinistrówDecyzje Rady Ministrów podczas obrad 12.4.2018 r.

 • Projekt ustawy o tachografach.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

Sejm RPSejm RP 13.4.2018 r.


Najistotniejsze sprawy będące przedmiotem dziennego porządku 61. posiedzenia Sejmu RP przedstawiają się następująco:

 • Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2226) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2312);
 • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137, 2245 i 2245-A);
 • Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223).

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych