13.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o ochronie osób i mienia

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 839);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.4.2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek” (Dz.U. z 2020 r. poz. 840);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.4.2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy” (Dz.U. z 2020 r. poz. 841);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842);
 • Ustawa z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.5.2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 844);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 845);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 846);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 847);
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 30.4.2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 700-lecie konsekracji kościoła Mariackiego w Krakowie (M.P. z 2020 r. poz. 409);
 • Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 7.5.2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2020 r. poz. 410);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.5.2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu (M.P. z 2020 r. poz. 411);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12.5.2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 412);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12.5.2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” (M.P. z 2020 r. poz. 413).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych