13.8.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo o adwokaturze

Najnowsze Dzienniki Ustaw

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1508);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.6.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1509);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 22.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1511);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 2.8.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1512);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.7.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9.8.2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1514);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1515);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1516);
 • Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1506).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych