13 styczeń 2013 r.

Najnowsze Monitory Polskie Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 20.12.2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (M.P. z 2012 r. poz. 2); Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 29.1.2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2012 r. poz. 3); Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 29.1.2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2012 r. poz. 4). Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 12.1.2012 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym (Kp 10/09) składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 17 pkt 1 ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przez to że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy, jest niezgodny: a) z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, b) z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 2. Art. 91 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Przepisy ustawy wskazane w pkt 1 i 2 wyroku nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą. Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych