Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

14.11.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o samorządzie województwa

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.10.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2017 r. poz. 2091);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2093);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.10.2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2094);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2095);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2098);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 8.11.2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2090);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (M.P. z 2017 r. poz. 1009);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 30.10.2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2017 r. poz. 1010);
 • Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2017 r. poz. 1011);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1012);
 • Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z 7.11.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. z 2017 r. poz. 1013).

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł