14.11.2019 r. – Publikacja ustawy o pracy na statkach rybackich

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Energii z 5.11.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2189);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.10.2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Mechanicznego Wspomagania Krążenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2190);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.10.2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod (Dz.U. z 2019 r. poz. 2191);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2192);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5.11.2019 r. sygn. akt P 14/19 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2193);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2194);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.10.2019 r. sygn. akt P 1/18 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2196);
 • Ustawa z 11.9.2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. z 2019 r. poz. 2197);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz.U. z 2019 r. poz. 2198);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2199);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1067);
 • Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 8.11.2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2019 r. poz. 1068).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych