14.5.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie studiów

Najnowsze Dzienniki Ustaw

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 848);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz.U. z 2020 r. poz. 850);
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 851);
  • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 29.4.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 852);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2020 r. poz. 853);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r. poz. 854).

Prezydent

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

11.5.2020 r.

  • Ustawę z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych