15.1.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.1.2020 r. w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet (Dz.U. z 2020 r. poz. 54);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz.U. z 2020 r. poz. 56);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2.1.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności (Dz.U. z 2020 r. poz. 57);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 24.12.2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków (Dz.U. z 2020 r. poz. 58);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 7.1.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 59);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 44);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 45);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 46);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 47);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 48);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9.10. 2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 49);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 3.1.2020 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. z 2020 r. poz. 50);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 51);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 52);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 53);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.10.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 54);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 55);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.10.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 56).

Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 14.1.2020 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych