15.10.2018 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2018 r. poz. 1951);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.10.2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1952);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4.10.2018 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1953);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1955);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 3.09.2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2018 r. poz. 967);
 • Uchwała nr 134 Rady Ministrów z 25.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” (M.P. z 2018 r. poz. 968);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 17.09.2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 969);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 17.09.2018 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata (M.P. z 2018 r. poz. 970);
 • Umowa Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji, podpisana w Warszawie dnia 17.04.2015 r. (M.P. z 2018 r. poz. 971);
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji, podpisaną w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2018 r. poz. 972);
 • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisane w Skopje dnia 21.06.2010 r. (M.P. z 2018 r. poz. 973);
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanym w Skopje dnia 21 czerwca 2010 r. (M.P. z 2018 r. poz. 974);
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 5.06.2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 975);
 • Oświadczenie rządowe z 17.07.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r. (M.P. z 2018 r. poz. 976);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 24.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 977);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.10.2018 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) (M.P. z 2018 r. poz. 978);
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 17.09.2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 979);
 • Komunikat Nr 10/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11.10.2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2018 r. poz. 980).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych