16.4.2018 r. – Publikacja zmian ustawy o kierujących pojazdami

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Ustawa z 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 727);
 • Ustawa z 28.02.2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2018 r. poz. 728);
 • Ustawa z 26.01.2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 729);
 • Ustawa z 26.01.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 730);
 • Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzona w Phnom Penh dnia 11.07.2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 731);
 • Oświadczenie rządowe z 1.03.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, sporządzonej w Phnom Penh dnia 11 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 732);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4.04.2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 733);
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.02.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 382);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.02.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 383);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.02.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 384);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.02.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 385);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.02.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 386);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.02.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2018 r. poz. 387);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.02.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2018 r. poz. 388);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.02.2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 389);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.02.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2018 r. poz. 390);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.02.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2018 r. poz. 391);
 • Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii (M.P. z 2018 r. poz. 392);
 • Oświadczenie rządowe z 22.02.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii (M.P. z 2018 r. poz. 393);
 • Komunikat Nr 04/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11.04.2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (M.P. z 2018 r. poz. 394);
 • Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z 5.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2018 r. poz. 395);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21.03.2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2018 r. poz. 396);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 marca 2018 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2018 r. poz. 397).


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

11.4.2018 r.

 • Ustawę z 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych