16 listopad 2011 r.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru 15.11.2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dotyczące wysokości opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 1. Art. 93 ust. 2 ustawy z 19.3.2004 r. – Prawo celne w zakresie, w jakim dotyczy stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo celne, jest niezgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.4.2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne w zakresie, w jakim określa minimalną stawkę opłaty za przechowanie towarów w depozycie organu celnego, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Powyższy przepis ustawy z 19.3.2004 r. w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl. Wyłączenie udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej 15.11.2011 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna skargę konstytucyjną Anny S. dotyczącą wyłączenia udziału dłużnika przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 36, art. 40, art. 41 oraz art. 42 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych z art. 8, art. 32, art. 45, art. 78 oraz art. 176 Konstytucji RP. Po raz pierwszy Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o dopuszczalności kontroli zgodności z konstytucją aktów prawa wtórnego (pochodnego) Unii Europejskiej, tj. aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej. Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych