16 styczeń 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1.2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012 r. poz. 40); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Administracji i Cyfryzacji z 30.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 41); Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.1.2012 r. rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 42); Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz.U. z 2012 r. poz. 43); Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 22.12.2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową (Dz.U. z 2012 r. poz. 44); Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.12.2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 45); Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 15.11.2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz.U. z 2012 r. poz. 46); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz.U. z 2012 r. poz. 47); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.1.2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 48); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3.1.2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 49); Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.12.2011 r. w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2012 r. poz. 5); Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 20.12.2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 6); Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.12.2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej) (M.P. z 2012 r. poz. 7).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych