17.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. z 2019 r. poz. 1971);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1972);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1973);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz.U. z 2019 r. poz. 1974);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1975);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1976);
  • Zarządzenie Nr 179 Prezesa Rady Ministrów z 7.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M.P. z 2019 r. poz. 1011);
  • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2.10.2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 – gospodarka wraz z kwotami tych dotacji (M.P. z 2019 r. poz. 1012).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych