19.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2233);
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 24.9.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2234);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.10.2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2235);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.11.2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2236);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 14.11.2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2237);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2238);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2239);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 13.11.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2240);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.10.2019 r. w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2241);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2242);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (Dz.U. z 2019 r. poz. 2243);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.10.2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2244);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2245);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2246);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności (Dz.U. z 2019 r. poz. 2247);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2248);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2019 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1093);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1094);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1095);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1096);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.9.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1097);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.9.2019 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1098);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1099);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.9.2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 1100);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.9.2019 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 1101);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.9.2019 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 1102);
 • Zarządzenie Nr 229 Prezesa Rady Ministrów z 7.11.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2019 r. poz. 1103);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.11.2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (M.P. z 2019 r. poz. 1104);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.11.2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z 2019 r. poz. 1105).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych