19.5.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 879);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8.5. 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz.U. z 2020 r. poz. 880);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.5.2020 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 881);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 883);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.5.2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 884);
 • Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z 15.5.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektów „Baltic Pipe” oraz rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu (M.P. z 2020 r. poz. 417);
 • Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z 15.5.2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu (M.P. z 2020 r. poz. 418);
 • Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z 13.5.2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich (M.P. z 2020 r. poz. 419);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.5.2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. z 2020 r. poz. 420);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.5.2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z 2020 r. poz. 421).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych