2.2.2018 r. – Publikacja ustawy budżetowej na rok 2018

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2018 r. poz. 288);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.01.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 289);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 290);
 • Ustawa budżetowa na rok 2018 z 11.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 291);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.01.2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 292);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 31.01.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 293);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30.01.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 294);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 296);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.01.2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 297);
 • Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisana w Warszawie 5.05.2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 141);
 • Oświadczenie rządowe z 22.01.2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisaną w Warszawie 5.05.2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 142);
 • Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z 29.01.2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (M.P. z 2018 r. poz. 143);
 • Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 29.01.2018 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw wypracowania koncepcji konsolidacji podmiotów sektora spożywczego i rolnego (M.P. z 2017 r. poz. 144);
 • Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z 29.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2017 r. poz. 145);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.01.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2017 r. poz. 146);
 • Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 25.01.2018 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. z 2017 r. poz. 147);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 19.01.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2017 r. poz. 148);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 19.01.2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2017 r. poz. 149);
 • Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 31.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M.P. z 2017 r. poz. 150).


Prezydent RPPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał
1.02.2018 r

 • Ustawę z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych