20.11.2019 r. – Publikacja zmian w ustawie o sporcie

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2249);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2250);
 • Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2251);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2252);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2253);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2254);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2255);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2256);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 r. poz. 2257);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2258);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2259);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2260);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 2261);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2262);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2263);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2264);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2265);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2266);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2267);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2268);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2269);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2270);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 2271);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka (Dz.U. z 2019 r. poz. 2272);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2273);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera (Dz.U. z 2019 r. poz. 2274);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2275);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2276);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2278);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.11.2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie (M.P. z 2019 r. poz. 1106);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 4.11.2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1107);
 • Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.11.2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu (M.P. z 2019 r. poz. 1108).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych