20.3.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5.3.2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. z 2020 r. poz. 480);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.3.2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji (M.P. z 2020 r. poz. 309);
  • Obwieszczenie Ministra Sportu z 6.3.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 310);
  • Obwieszczenie Ministra Sportu z 6.3.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 311);
  • Uchwała Nr 58/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 9.3.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 312);
  • Uchwała Nr 60/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 9.3.2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2020 r. poz. 313).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych