20.5.2020 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 885);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 886);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2020 r. poz. 887);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 888);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 889);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 14.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 890);
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15.5.2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 422);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.5.2020 r. w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie (M.P. z 2020 r. poz. 423);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 13.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy (M.P. z 2020 r. poz. 424);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.5.2020 r. nr 1131.13.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (M.P. z 2020 r. poz. 425).


Prezydent

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

19.5.2020 r.

 • Ustawę z 14.5.2020 o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich;
 • Ustawę z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych