21.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o działach administracji rządowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 937);
 • Oświadczenie rządowe z 9.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 938);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 939);
 • Oświadczenie rządowe z 9.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 940);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 941);
 • Oświadczenie rządowe z 11.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 942);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.5.2019 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 943);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 23.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 944);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 23.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz.U. z 2019 r. poz. 946);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 438);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 439);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 440);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 441);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 442);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 443);
 • Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6.5.2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z 2019 r. poz. 444).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia

.Sąd Najwyższy uchwałą z 16.5.2019 r. (III CZP 1/19) orzekł, że wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością dwóch lokali, przekształcają się w udziały we współwłasności gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym jego część składową i obejmującym jeden lokal.

Przedawnienie roszczenia właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem

Sąd Najwyższy uchwałą z 16.5.2019 r. (III CZP 109/18) orzekł, że roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu.

Wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego

Sąd Najwyższy uchwałą z 16.5.2019 r. (III CZP 110/18) orzekł, że ​wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności.


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał

20.5.2019 r.

 • Ustawę z 26.4.2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych