21 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.10.2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. Nr 247, poz. 1476);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.11.2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy (Dz.U. Nr 247, poz. 1477).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Pracownicy medyczni szpitalnego oddziału ratunkowego, brak uprawnień do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy Sąd Najwyższy uchwałą (7) z 17.11.2011 r. (sygn. akt III PZP 4/11) orzekł, że pracownicy medyczni szpitalnego oddziału ratunkowego nie byli uprawnieni do dodatku do wynagrodzenia przewidzianego art. 32ł ust. 2 ustawy z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Źródło informacji: http://www.sn.pl. Wypowiedzenie umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem Sąd Najwyższy uchwałą (7) z 17.11.2011 r. (sygn. akt III PZP 6/11) orzekł, że pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 KP), przysługują roszczenia określone w art. 59 w zw. z art. 56 KP. Uchwała zapadła przy dwóch zdaniach odrębnych. Źródło informacji: http://www.sn.pl.

    

   Przetestuj System Legalis

    
   Zadzwoń:
   22 311 22 22
   Koszt połączenia wg taryfy operatora.
   lub zostaw nam swój numer telefonu
   i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

   W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


   Wyślij

   Wydawnictwo C.H.Beck
   ul. Bonifraterska 17
   00-203 Warszawa
   Tel: 22 311 22 22
   E-mail: legalis@beck.pl
   NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
   Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
   w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

   Zasady przetwarzania danych osobowych