22.1.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie zwierząt

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 6.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 117);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz.U. z 2019 r. poz. 119);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 10.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 120);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 121);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.01.2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 124);
 • Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.01.2019 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego (M.P. z 2019 r. poz. 58);
 • Zarządzenie nr 1/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych (M.P. z 2019 r. poz. 59);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.01.2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 60),
 • Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 10.01.2019 r. w sprawie Zespołu do spraw implementacji do polskiego systemu statystyki publicznej międzynarodowej klasyfikacji przestępczości do celów statystycznych (M.P. z 2019 r. poz. 61).


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych