22.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1990);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.10.2019 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1991);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1992);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.10.2019 r. w sprawie przekazywania przez agencję płatniczą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1993);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061) (Dz.U. z 2019 r. poz. 1994);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1995);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 9.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1997);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1998);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1999);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 8.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2000);
 • Zarządzenie Nr 28/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10.10.2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Kopiec Wyzwolenia (M.P. z 2019 r. poz. 1019);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020);
 • Zarządzenie Nr 27/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10.10.2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Wojciech Korfanty (M.P. z 2019 r. poz. 1021);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.10.2019 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu (M.P. z 2019 r. poz. 1022).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych