22.5.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.5.2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 947);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 948);
 • Oświadczenie rządowe z 11.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 949);
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 950);
 • Oświadczenie rządowe z 11.4.2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 951);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 r. poz. 952);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 953);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25.4.2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 954);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 25.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 955);
 • Rozporządzenie Ministra Energii z 15.5.2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 956);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 23.4.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2019 r. poz. 957);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9.5.2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 958);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.5.2019 r. upamiętniająca prof. Karola Modzelewskiego (M.P. z 2019 r. poz. 445);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.5.2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2019 r. poz. 446);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.5.2019 r. w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego (M.P. z 2019 r. poz. 447).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej

22.5.2019 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 22/16) ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 37 ust. 1 ustawy z 27.3.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 i ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 21.5.2019 r.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych