22.5.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o tachografach

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 899);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach (Dz.U. z 2020 r. poz. 900);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 17.4.2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2020 r. poz. 901);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 903);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 904);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 905);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.2.2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 428);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.2.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 429);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.2.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 430);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 431);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14.5.2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii (M.P. z 2020 r. poz. 432);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.2.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 433);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 11.2.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 434);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2020 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2020 r. poz. 435);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13.2.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 436);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14.2.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 437);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.2.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 438);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.2.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 439);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21.2.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 440).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych