22.6.2020 r. – Publikacja ustawy o dodatku solidarnościowym

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 29.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.6.2020 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1063);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064);
 • Ustawa z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.6.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.6.2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1067);
 • Ustawa z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068);
 • Uchwała Nr 190/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 12.6.2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 532);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.5.2020 r. nr 1130.4.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 533);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.12.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 534);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.13.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 535);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.14.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 536);
 • Uchwała Nr 194/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 15.6.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 537);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.15.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 538);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.16.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 539);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.17.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 540);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.5.2020 r. nr 1130.18.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. z 2020 r. poz. 541);
 • Uchwała Nr 178/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 10.6.2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 542);
 • Uchwała Nr 179/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 10.6.2020 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 543);
 • Uchwała Nr 197/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 19.6.2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 544);
 • Uchwała Nr 198/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 19.6.2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 545).


Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał


19.6.2019 r.

 • Ustawę z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Źródło informacji: http://www.prezydent.pl.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych