22.7.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz.U. z 2020 r. poz. 1270);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1271);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.7.2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1272);
 • Ustawa z 15.7.2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1273);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.7.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1274);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.5.2020 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 642);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.5.2020 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2020 r. poz. 643);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.5.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 644);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26.5.2020 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2020 r. poz. 645);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28.5.2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2020 r. poz. 646);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14.7.2020 r. sygn. akt Kp 1/19 (M.P. z 2020 r. poz. 647).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych