22 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 248, poz. 1478);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 248, poz. 1479);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 248, poz. 1480);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 248, poz. 1481);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. Nr 248, poz. 1482);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 248, poz. 1483);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 248, poz. 1484);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 248, poz. 1486);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 248, poz. 1487);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 248, poz. 1488);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. Nr 248, poz. 1489);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. Nr 248, poz. 1490);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr 248, poz. 1491);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. Nr 248, poz. 1492);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 248, poz. 1493);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 248, poz. 1495);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego (Dz.U. Nr 248, poz. 1496);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.11.2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (M.P. Nr 102, poz. 1025);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.11.2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. Nr 102, poz. 1026);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.11.2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. Nr 102, poz. 1027);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 4.11.2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 102, poz. 1028).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych