23.1.2019 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo probiercze

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 31.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 126);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.1.2019 r. w sprawie nagród za niesienie pomocy obywatelom polskim lub Polakom o innej przynależności państwowej będących ofiarami totalitaryzmów lub pielęgnowanie pamięci o nich (Dz.U. z 2019 r. poz. 127);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.1.2019 r. sygn. akt P 19/17 (Dz.U. z 2019 r. poz. 128);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo probiercze (Dz.U. z 2019 r. poz. 129);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.1.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 62);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.1.2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 63);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15.1.2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 64);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.1.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 65);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.1.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 66).

Rada Ministrów
Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 22.1.2019 r.

 • Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Informacja w sprawie stanu negocjacji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych