23.10.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Najnowsze Dzienniki Ustaw

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2001);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2002);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.9.2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2003);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Skład sądu ​w sprawie o przyznanie zadośćuczynienia za krzywdę najbliższemu członkowi rodziny osoby, która w wyniku czynu niedozwolonego doznała ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia

Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów z 22.10.2019 r. (I NSNZP 2/19) orzekł, że ​osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.


Rada Ministrów

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 22.10.2019 r.

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • Uchwała w sprawie programu „GovTech Polska”;
  • Informacja na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z wyborem Katowic jako miasta – gospodarza Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych