23.3.2020 r. – Publikacja rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 482);
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z 5.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 483);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.3.2020 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz.U. z 2020 r. poz. 484);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 485);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 486);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.3.2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego (Dz.U. z 2002 r. poz. 487);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.3.2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 488);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.3.2020 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 (Dz.U. z 2020 r. poz. 489);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3. 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 490);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.3.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 494);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.3.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz.U. z 2020 r. poz. 495);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 496);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.3. 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 497);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.3.2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 498);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.3.2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu (Dz.U. z 2020 r. poz. 499);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 500);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 501);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 5.3.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 314);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.3.2020 r. w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 315);
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 12.3.2020 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (M.P. z 2020 r. poz. 316);
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z 18.3.2020 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019 (M.P. z 2020 r. poz. 317).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych