23.6.2020 r. – Ogłoszono tekst jednolity ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Ustawa z 7.5.2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1069);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4.6.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 10.6.2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1071);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.6.2020 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1072);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1073);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 8.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2020 r. poz. 1074);
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.6.2020 r. sygn. akt SK 26/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1075);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.5.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.6.2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1078);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.6.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1079);
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z 12.6.2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych i uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 546);
 • Uchwała Nr 191/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 12.6.2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 547);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.6.2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 548);
 • Uchwała Nr 192/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 12.6.2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 549).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych