23 luty 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.1.2012 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 200);
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14.2.2012 r. sygn. akt P 17/10 (Dz.U. z 2012 r. poz. 201);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.2.2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 202);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.2.2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. z 2012 r. poz. 203);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.2.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204);
  • Zmiana z 29.8.2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r. (M.P. z 2012 r. poz. 84);
  • Oświadczenie rządowe z 21.12.2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r. (M.P. z 2012 r. poz. 85);
  • Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z 22.2.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2012 r. poz. 86).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych