24 listopad 2011 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.11.2011 r.2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz.U. Nr 252, poz. 1512);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.11.2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim (Dz.U. Nr 252, poz. 1513);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.11.2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 252, poz. 1514);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.11.2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. Nr 252, poz. 1515);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.11.2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. Nr 252, poz. 1516);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.11.2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. Nr 252, poz. 1517);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 252, poz. 1518);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2.11.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. Nr 252, poz. 1519);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3.10.2011 r. w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. Nr 103, poz. 1029);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.11.2011 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013–2022 (M.P. Nr 103, poz. 1030);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu orderu (M.P. Nr 103, poz. 1031);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu orderu (M.P. Nr 103, poz. 1032);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu orderów (M.P. Nr 103, poz. 1033);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. Nr 103, poz. 1034);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. Nr 103, poz. 1035);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.8.2011 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. Nr 103, poz. 1036);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2011 r. o nadaniu orderu (M.P. Nr 103, poz. 1037);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2011 r. o nadaniu orderu (M.P. Nr 103, poz. 1038);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.8.2011 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. Nr 103, poz. 1039);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5.8.2011 r. o nadaniu orderów (M.P. Nr 103, poz. 1040);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.11.2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. Nr 103, poz. 1041);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10.11.2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (M.P. Nr 103, poz. 1042).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych