24 luty 2012 r.

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 205);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.2.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2012 r. poz. 201);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.2.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 202);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.2.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z 2012 r. poz. 203);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 17.2.2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 209);
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 13.2.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (M.P. z 2012 r. poz. 87);
  • Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z 1.2.2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (M.P. z 2012 r. poz. 88);
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22.2.2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 89);
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 21.2.2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty (M.P. z 2012 r. poz. 90).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych