25.1.2019 r. – Publikacja zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 137);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 138);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. z 2019 r. poz. 139);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2019 r. poz. 140);
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9.1.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r. poz. 141);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 142);
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 22.1.2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Laboratorium Antydopingowemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 144);
 • Oświadczenie rządowe z 11.12.2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Japonią Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 145);
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 146);
 • Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z 22.1.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. z 2019 r. poz. 70);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 71);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 72);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2.10.2018 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2019 r. poz. 73);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10.10.2018 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 74);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 75);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 76);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8.10.2018 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z 2019 r. poz. 77);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 78);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2019 r. poz. 79);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17.10.2018 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2019 r. poz. 80).

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych