25.6.2020 r. – Publikacja zmian w ustawie o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10.6.2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1089);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1090);
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 19.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1091);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1092);
 • Ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1093);
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 19.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1094);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1095);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1096);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10.6.2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1097);
 • Ustawa z 7.5.2020 r. o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. z 2020 r. poz. 1098);
 • Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z 15.6.2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2020 r. poz. 557);
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2020 r. poz. 558);
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 1.6.2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 2020 r. poz. 559);
 • Uchwała Nr 182/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 10.6.2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 560);
 • Uchwała Nr 195/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 15.6.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 561);
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16.6.2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. z 2020 r. poz. 562);
 • Uchwała Nr 199/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 22.6.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 563).

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych